Centro Histórico. Rozier en Donzy. Francia
Material: 
Localización: 
Donzy. Francia